Mua vòng tay gỗ Trầm Hương ở đâu? Đến Thiên Quang ngay nhé

Cho đến thời điểm hiện tại, vòng tay gỗ Trầm Hương Nha Trang được rất [...]

Trầm Hương Nha Trang – Linh Khí của đất trời

Trầm hương được người ta tìm thấy nhiều trên thế giới nổi tiếng và có [...]

庆和沉香——天地之灵

芽庄以其清澈湛蓝的海滩和细白的沙滩而闻名。被誉为世界上最美丽的海湾之一。这片土地不仅以颜嫂闻名,现在更是多了沉香——天地精华的汇聚地。 关于庆和沉香木 沉香是从沉香树干上的伤口中诞生的。久而久之,他们将天地精华吸纳到深处。沉积时间越长,香气保存时间越长,经济价值越高。但是,并不是每株沉香都能出沉香,有时1000棵就能出一棵沉香。因此,这种珍贵的木材比以往任何时候都更加稀缺。 乳香的健康益处 沉香木是通过阳光和风以及有利的自然条件积累起来的。所以在每棵沉香木树中都含有一种神圣能量的来源,能够驱魔。特别是,这也被视为给使用者带来好运的护身符。 有如此神奇的用途,乳香的价格也比较高,过去也是供奉帝王的珍品。这些可以被称为刺激血液循环,为您创造深度睡眠。此外,它们浓郁的香味可以帮助您放松身心,让您的心灵平静下来,迎接美好的事物。 如此巨大的好处,庆和沉香的价值很大,有时高达数百亿盾。喜爱沉香的人,会愿意花巨资购买庆和省沉香木制品。这就是为什么说沉香是大自然赐予大海之国的礼物。 沉香的种类 1. 奇楠 奇楠 是所有沉香木中品质最高的,由于其稀缺性和开采难度,被认为是当今所有沉香木中最昂贵的木材。 奇楠按累积精油的百分比分类,颜色有黑奇楠、白奇楠、黄奇楠、绿奇楠 奇楠在野外的数量在多年后几乎枯竭,能找到奇楠的树是非常稀有的,所以奇楠很少被使用,因为奇楠的实际价值可达数百亿。铜。 奇楠 [...]

Địa chỉ bán Trầm Hương tự nhiên 100% uy tín tại Nha Trang

Nha Trang một thành phố biển xinh đẹp và bình yên, cuộc sống của người [...]